M1 - întâlnire de proiect, LTMED " Hand to Hand - Together in Europe" - noiembrie 2019

Liceul din Dumbrăveni a găzduit prima reuniune transnațională din cadrul proiectului „Hand to Hand – Together in Europe”

Începând cu data de 1 septembrie 2018, Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni și-a îmbogățit experiența în materie de proiecte europene prin dobândirea rolului de școală coordonatoare a parteneriatului de schimb interșcolar „Hand to Hand – Together in Europe” („Mână în mână – Împreună în Europa”), acronim HHTE, număr de referință 2018-1-RO01-KA229-049337. Finanțat prin intermediul programului Erasmus+ al Uniunii Europene, acest proiect pentru susținerea schimbului de bune practici se va întinde pe o durată de doi ani. Celelalte școli partenere în acest demers sunt Şehit Ali Aksoy Ortaokulu din Akhisar (Turcia), Agrupamento de Escolas de Samora Correia din Samora Correia (Portugalia), Rīgas 22. vidusskola din Riga (Letonia) și Istituto Comprensivo „Giovanni Pierluigi” Palestrina din Palestrina (Italia).

Proiectul își propune promovarea valorii sociale și educaționale a patrimoniului cultural european, având ca priorități secundare incluziunea socială și dobândirea de abilități și competențe.Obiectivele vizate prin activitățile derulate de către parteneri sunt promovarea diversității culturale și a dialogului intercultural, sprijinirea includerii elevilor expuși riscului de marginalizare, internaționalizarea curriculum-ului școlar pentru succesul școlar și educația pentru viață, îmbunătățirea comunicării în limba engleză ca limbă străină, precum și stimularea interesului pentru autodezvoltare într-o societate multiculturală. Grupul țintă al proiectului îl reprezintă elevii cu vârste între 12 și 15 ani, care vor avea posibilitatea să participe la vizite de schimb și la activități practice și interactive organizate la nivel de școală, grupați în cinci cluburi care vizează domenii diverse ale patrimoniului cultural: „Lumea magică a basmelor”, „Suntem noi! - cântece și dansuri”, „Șoapta trecutului construiește viitorul”, „Minunile naturii” și „Patrimoniul artistic”.

Deschiderea oficială a proiectului a fost realizată prin intermediul primei reuniuni transnaționale, găzduită de Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni în perioada 26-28 noiembrie 2018, la care au participat coordonatori, membri ai echipei manageriale și alte cadre didactice implicate în implementarea proiectului din toate școlile partenere. Oaspeții au fost întâmpinați cu căldură de către d-na Mihaela Apetrei, director al Liceului Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni, d-na Niculina Pintilii, coordonatoarea proiectului, d-l Dorel Galan, membru al Consiliului Local din comuna Dumbrăveni, d-nele director adjunct Ionela Diana Doncean și Adriana Duceac, d-nele prof. de limba engleză Ionela Rodinciuc și Oana Pădurariu și alți profesori din echipa română de proiect. Au fost prezenți și elevii liceului, selectați în grupul țintă al proiectului. După mesajele de bun-venit, au urmat prezentări ale școlilor implicate și ale sistemelor de învățământ din țările partenere și un tur al școlii gazdă în care invitații au avut posibilitatea să asiste la secvențe de activități.

 

Fiind vorba de prima întâlnire de acest gen, agenda de lucru a fost foarte încărcată. Partenerii au discutat și au adoptat forma finală a documentelor necesare pentru buna implementare a proiectului, redactate de către echipa română, și anume Planul de acțiuni pentru prima jumătate a proiectului, Planul de monitorizare și evaluare, precum și Planul de diseminare și exploatare a rezultatelor proiectului. Participanții au mai discutat strategiile și metodele de lucru care vor fi utilizate în cadrul proiectului, distribuirea sarcinilor și responsabilităților în rândul partenerilor, organizarea schimburilor de grupuri de elevi pe termen scurt și a activităților la nivelul școlii, precum și chestiuni financiare legate de implementarea proiectului. Oaspeții au avut totuși ocazia de a se familiariza cu istoria, cultura și tradițiile din zona Bucovinei prin vizitarea centrului comunei Dumbrăveni și a orașului Suceava, a Muzeului de Istorie și a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Prima reuniune transnațională a proiectului „Hand to Hand – Together in Europe” a reprezentat o importantă oportunitate pentru interacțiunea directă între partenerii din cele cinci școli implicate, punându-se astfel bazele unei colaborări strânse și a schimbului fructuos de bune practici, care vor aduce multiple beneficii atât elevilor și profesorilor implicați în proiect, cât și întregii comunități școlare și locale.

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg47240970_2115275231868896_4911319386721091584_n.jpg6.jpg

http://handtohandpartnership.com/?fbclid=IwAR3nU1qGfYrwHnooTBPKMmukOtmHqXpsnaEMJW13oXVK2PqK277dpGJI8pc

REUNIUNEA TRANSNATIONALĂ DIN ROMÂNIA –NOIEMBRIE 2019

https://www.crainou.ro/2018/12/12/liceul-din-dumbraveni-beneficiarul-celui-de-al-treilea-proiect-european-erasmus-ka2-hand-to-hand-together-in-europe/?fbclid=IwAR2IXaOrB-_BtDZrcEd7pM5EkidJY130N44vqIl3EAHfotsIA3AJFiquhoU

https://www.monitorulsv.ro/Coltul-cititorului/2018-12-11/Liceul-din-Dumbraveni-a-gazduit-prima-reuniune-transnationala-din-cadrul-proiectului-Hand-to-Hand-Together-in-Europe

http://info-suceava.com/2018/11/30/liceul-din-dumbraveni-a-gazduit-prima-reuniune-transnationala-din-cadrul-proiectului-hand-to-hand-together-in-europe/?fbclid=IwAR0SUWN1z4n6RQKPsgsWO-AkJJ5MZSqQnNl3xEx7mX3gN-05uCM675Q0AmE